Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Kontroler skarbowy

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 88470

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • praca administracyjno- biurowa,

 

  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 

  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 

  • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 

  • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu. 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku,

 

  • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 

  • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 

  • winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 

  • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 

  • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 

  • występują bariery architektoniczne: węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 

  • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

 

Zakres zadań

 • Prowadzi bieżącą analizę zaległości podatkowych, zaległości z tytułu kar grzywny za wykroczenia skarbowe, zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych w tym należnych tutejszemu organowi kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz należności orzeczonych przez właściwe sądy przekazanych urzędowi.
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia.
 • Wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, zmienione tytuły wykonawcze, odpisy tytułów wykonawczych, aktualizacje tytułów wykonawczych, wnioski egzekucyjne dotyczące należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych istotnych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego informacji wynikających z odrębnych przepisów.
 • Prowadzi czynności mające na celu poszukiwanie majątku zobowiązanych oraz źródeł ich dochodów.
 • Przygotowuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych w stosunku do tych podatników, co do których zachodzi obawa, że naruszyli przepisy skarbowe.
 • Sporządza wezwania do zapłaty należności orzeczonych wyrokami przekazanymi tutejszemu urzędowi.
 • Sporządza wnioski do Sądu w zakresie umorzenia należności orzeczonych przekazanymi wyrokami.
 • Sporządza sprawozdania i wszelkiego rodzaju wyjaśnienia z zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej

 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Gotowość do uczenia się
 • Odpowiedzialność za organizację pracy i realizację zadań na stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Orientacja na klienta
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowePozostałe oferty pracy w firmie Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Etat Starszy specjalista w firmie: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 24-01-2022
Etat Główny specjalista w firmie: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 31-12-2021
Etat Młodszy kontroler skarbowy w firmie: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 29-11-2021
Etat Starszy kontroler rozliczeń w firmie: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 25-11-2021

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 30-11-2021
Wyświetleń: 19