0

kandydatów

Etat Starszy kontroler rozliczeń

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy kontroler rozliczeń
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 88233

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



  • praca administracyjno- biurowa,

 

  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 

  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 

  • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 

  • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.



Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:



  • stanowisko pracy znajduje się na piątym piętrze budynku,

 

  • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 

  • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 

  • węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 

  • występują bariery architektoniczne: winda nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających  się  na wózkach inwalidzkich,

 

  • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 

  • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 

  • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
 • Dokonuje rozliczeń podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sporządza w tym zakresie stosowne postanowienia.
 • Analizuje karty kontowe podatników pod kontem nadpłat.
 • Zatwierdza i weryfikuje rejestry przypisów/odpisów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętności analityczne
 • Rzetelność, dokładność, terminowość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


APLIKUJ TERAZ


Pozostałe oferty pracy w firmie Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Etat Kontroler skarbowy w firmie: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 30-11-2021
Etat Młodszy kontroler skarbowy w firmie: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 29-11-2021
Etat Kontroler skarbowy w firmie: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 19-11-2021
Etat Starszy specjalista w firmie: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 28-10-2021

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 25-11-2021
Wyświetleń: 9