Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Inspektor ochrony zabytków

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku miejsce pracy: Białystok

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 114946

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I pietrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak windy, innych ułatwień dla osób ze szczególnymi
potrzebami). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.Wyjazdy służbowe - teren woj. podlaskiego.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zabytków nieruchomych
 • prowadzi inspekcje ustalające zakres prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkach przed wydaniem pozwoleń
 • przeprowadza kontrole stanu zachowania, prawidłowości użytkowania, zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz prowadzenia działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach
 • przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzi komisyjne inspekcje ustalające zakres prac konserwatorskich w zabytkach i zespołach zabytków oraz przewodniczy komisjom odbioru prac konserwatorskich, dokumentacji z badań architektonicznych i konserwatorskich w celu wykonania poprawnych działań przy zabytkach
 • sporządza sprawozdania z działalności oraz roczne plany kontroli i roczne programy działania w celu zaplanowania i rozliczenia pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia, historia sztuki, budownictwo, architektura, zabytkoznawstwo, konserwatorstwo,
archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • Znajomość kodeksu postepowania administracyjnego
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Prawo jazdy kat. B
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność komunikacji
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zabytków


Pozostałe oferty pracy w firmie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Etat Inspektor w firmie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 21-07-2022
Etat Inspektor ochrony zabytków w firmie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 06-06-2022
Etat Inspektor ochrony zabytków w firmie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 09-05-2022
Etat Inspektor ochrony zabytków w firmie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku miejsce pracy: Białystok 05-05-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 01-02-2023
Wyświetleń: 14